SOLUCIONS 07-01.16

07/01/2017

JEROGLÍFIC..................RECORDAREM (Re - Corda - Rem)

LES 8 DIFERÈNCIES.....SOLUCIÓ A LA PÀG.32 DEL N.172 DE LA REVISTA L'OCI-2