SOLUCIONS 05-10-19

05/10/2019

JEROGLÍFIC.........................VALL DE CARDÓS ( V - All - DE - Card - Ós )

ORDENA LES LLETRES.......BOCA - GOLA - CARA - ANUS - BRAÇ - ÚTER

                                                CELLA - FRONT - GALTA - DENTS - LLAVI - TÒRAX