SOLUCIONS 05-08-17

05/08/2017

TRES X UNA..................VILASACRA (VI - LA - SA - CRA)

JEROGLÍFIC..................ROSSELLÓ (R - Ós - sellO)