SOLUCIONS 03-11-18

03/11/2018

"LA FOTO"......................EL FANGAR AL DELTA DE L'EBRE

JEROGLÍFIC...................COLLSEROLA (Coll - S-eR-ol- a)