SOLUCIONS 01-10-16

01/10/2016

JEROGLÍFIC..................MESTRES (Més - tres)

LES 8 DIFERÈNCIES.....SOLUCIÓ A LA PÀG.34 DEL N.157 DE LA REVISTA L'OCI-2