SOLUCIONS NÚN.89

VOCABULARI..............................B) HORRIBLEMENT DOLENT

ENDEVINALLA.............................LA PAPALLONA