SOLUCIONS NÚM.96

EDEVINALLA...........................EL DIDAL

JEROGLÍFIC.............................NICOLÁS (N-i-Col-as)