SOLUCIONS NÚM.91

VOCABULARI......................C) VESTIT FEMENÍ D'ESTAR PER CASA

ENDEVINALLA.....................EL COVE