SOLUCIONS NÚM.87

JEROGLÍFIC.........................REGATES (Re - Gat - Es)

VOCABULARI.......................C) MOL·LUSC TETRABRANQUIAT

ENDEVINALLA......................LA LLETRA "A"