SOLUCIONS NÚM.85

JEROGLÍFIC......................CONSULTES (Cons - U - L - Tes)

VOCABULARI....................C) CRIATURA DE POCA ALÇADA