SOLUCIONS NÚM.84

JEROGLÍFIC......................ÈXIT (E-XI-T)

VOCABULARI....................A) BATISTA DE COTÓ