SOLUCIONS NÚM.82

JEROGLÍFIC..............PERET (Per - eT)

VOCABULARI............B) PASSADÍS PORTICAT