SOLUCIONS NÚM.81

JEROGLÍFIC........EBOLA  (eB - o - La)

VOCABULARI......A) TIMBAL PETIT USAT ANTIGAMENT