SOLUCIONS NÚM.80

JEROGLÍFIC....... LLÀSTIMA (Ll-Ast-ima)

VOCABULARI..... A) PRÍNCEP MUSULMÀ DE L'ÍNDIA