SOLUCIONS NÚM.153

ENDEVINALLA.........................EL COIXÍ

JEROGLÍFIC.............................FARMÀCIA (Far - Macià)