SOLUCIONS NÚM.148

ENDEVINALLA.........................ELS ULLS

JEROGLÍFIC.............................A BUSCAR A MELCIÓ ( A - Bus - Caramel - CI - Ó)