SOLUCIONS NÚM.145

ENDEVINALLA.........................EL NAS

JEROGLÍFIC.............................BONES FESTES