SOLUCIONS NÚM.144

ENDEVINALLA..............................LA RESPIRACIÓ

JEROGLÍFIC..................................PORQUERES (P - Orqu-eR-es)