SOLUCIONS NÚM.142

ENDEVINALLA..............................EL METGE

JEROGLÍFIC..................................LA MOLINA (La - Molí - Na)