SOLUCIONS NÚM.140

ENDEVINALLA........................LA CORBATA

JEROGLÍFIC............................TERRATRÈMOL (Terra - t - Rèmol)