SOLUCIONS NÚM.130

ENDEVINALLA...........................EL MAPA

JEROGLÍFIC...............................ALP (alP)