SOLUCIONS NÚM.129

ENDEVINALLA......................LA ROSA

JEROGLÍFIC..........................XAREL·LO (Xa-Re-l - ·l - o)