SOLUCIONS NÚM.124

ENDEVINALLA.........................EL SOMNI

JEROGLÍFIC.............................VACANCES (Vaca - N - Ces)