SOLUCIONS NÚM.123

ENDEVINALLA.....................LA LLETRA O

JEROGLÍFIC.........................VILLATORO (V - Illa - Toro)