SOLUCIONS NÚM.115

ENDEVINALLA...................................LA TELA

JEROGLÍFIC.......................................PRIMAVERA