SOLUCIONS NÚM.112

ENDEVINALLA.......................EL PEBROT

JEROGLÍFIC...........................XAVIER BOSCH (Xa-V-i - eR - Bosc - H)