SOLUCIONS NÚM.111

ENDEVINALLA..............................LA BALA

JEROGLÍFIC..................................L'ESCÀNDOL (L' - Es - Can-D-ó - L)