SOLUCIONS NÚM.109

ENDEVINALLA...............................EL PORRÓ

JEROGLÍFIC...................................OVIDI MONTLLOR (O - VI - DI - Mont - Llor)