SOLUCIONS NÚM.100

ENDEVINALLA...........................LA MORA

JEROGLÍFIC...............................LA CAVALCADA (La - Cava - L-C-a - Da)