Solucions n.73

Solució al jeroglífic N.73

COIA VALLS (C-o-I - a-V - Alls)

Solució al vocabulari N.73

A) MOLT LIBERAL A DONAR