SOLUCIONS 31-03-18

"LA FOTO".......................DANÇA DE LA MORT (VERGES)

JEROGLÍFIC....................MANAIES (Mà - Na-IE-s)