SOLUCIONS 29-10-16

JEROGLÍFIC..................XIRINACS (XI - RI - Na-C-s)

LES 8 DIFERÈNCIES.....SOLUCIÓ A LA PÀG.32 DEL N.162 DE LA REVISTA L'OCI-2