SOLUCIONS 28-10-17

"LA FOTO".....................PUIGCERDÀ

JEROGLÍFIC..................CLAUDICAT (Clau - DI - CAT)