SOLUCIONS 28-05-16

ENDEVINALLA.........................EL SOMNI

JEROGLÍFIC.............................FIGUERES (Figue-Re-s)