SOLUCIONS 28-01-17

JEROGLÍFIC..................FULLES (F-Ull-es)

TRES X UNA.................MAQUINETA ( MA - QUI - NE - TA )