SOLUCIONS 26-08-17

TRES X UNA..................LA TALLADA ( LA - TA - LLA - DA )

JEROGLÍFIC..................MARC SOLER (Marc - Sol - eR)