SOLUCIONS 25-03-17

JEROGLÍFIC..................GÒTIC (Got - IC)

TRES X UNA.................GARRIGUELLA (GAR - RI - GUE - LLA)