SOLUCIONS 22-10-16

JEROGLÍFIC..................XIFRAR (XI - F-R-ar)

LES 8 DIFERÈNCIES.....SOLUCIÓ A LA PÀG.32 DEL N.161 DE LA REVISTA L'OCI-2