SOLUCIONS 2-4-16

ENDEVINALLA.........................EL VENT

JEROGLÍFIC.............................BARBERÀ (Barb-eR-a)