SOLUCIONS 19-11-16

JEROGLÍFIC..................POLLESTRES (Poll - Es - Tres)

LES 8 DIFERÈNCIES.....SOLUCIÓ A LA PÀG.32 DEL N.165 DE LA REVISTA L'OCI-2