SOLUCIONS 19-08-17

TRES X UNA..................MADREMANYA ( MA - DRE - MA - NYA )

JEROGLÍFIC..................PRIMERA (P-R-IM-era)