SOLUCIONS 18-02-17

JEROGLÍFIC..................ESCOLAPI (Es - Col - Api)

TRES X UNA.................VILAMARÍ (VI - LA - MA - RI)