SOLUCIONS 17-12-16

JEROGLÍFIC..................CIRICI (Ciri - CI)

LES 8 DIFERÈNCIES.....SOLUCIÓ A LA PÀG.32 DEL N.169 DE LA REVISTA L'OCI-2