SOLUCIONS 17-02-18

"LA FOTO".......................CASA BATLLÓ

JEROGLÍFIC....................PICASSÓ (Pi - Cassó)