SOLUCIONS 15-10-16

JEROGLÍFIC..................ANÈCDOTES (Ànec - Do-Te-s)

LES 8 DIFERÈNCIES.....SOLUCIÓ A LA PÀG.34 DEL N.160 DE LA REVISTA L'OCI-2