SOLUCIONS 14-07-18

"LA FOTO"......................L'ESTARTIT

JEROGLÍFIC...................PEDROSA (Pe-D-r-Os-a)