SOLUCIONS 14-01-17

JEROGLÍFIC..................ALBANYÀ (aL - Banya)

LES 8 DIFERÈNCIES.....SOLUCIÓ A LA PÀG.32 DEL N.173 DE LA REVISTA L'OCI-2