SOLUCIONS 11-02-17

JEROGLÍFIC..................RECONDIT (Re - Con - Dit)

TRES X UNA.................PERALADA (PE - RA - LA - DA)