SOLUCIONS 09-06-18

"LA FOTO"......................MERCAT DE SANT ANTONI

JEROGLÍFIC...................ALCANÓ (aL - Canó)