SOLUCIONS 08-10-16

JEROGLÍFIC..................MOLINER (Molí - neR)

LES 8 DIFERÈNCIES.....SOLUCIÓ A LA PÀG.34 DEL N.158 DE LA REVISTA L'OCI-2